ca Blog [CA] - Centre de Recerca en Economia i Sostenibilitat (ECO-SOS) | Universitat Rovira i Virgili Blog [CA] Thu, 26 Oct 2023 12:30:33 +0000 Thu, 26 Oct 2023 12:30:33 +0000 Houdini 2 (https://houdini.antaviana.cat/) / El cribratge del càncer de mama basat en el risc i la seva implantació al Sistema Nacional Amb l'objectiu d'augmentar els beneficis i disminuir els danys, s'ha proposat el cribratge del càncer de mama basat en el risc com a alternativa al cribratge basat en l'edat. Aquest estudi explora barreres i facilitadors per implementar un programa de detecció de càncer de mama basat en el risc des de la perspectiva de professionals sanitaris, en el context d'un Servei Nacional de Salut.
L'any 2019 es va realitzar una recerca qualitativa socioconstructivista a Catalunya (Espanya). Es van dur a terme quatre grups de discussió, amb un total de 29 professionals sanitaris de l'atenció primària, programes de detecció del càncer de mama, unitats de mama hospitalàries, unitats d'epidemiologia i especialitats clíniques. Es va realitzar una anàlisi temàtica descriptiva-interpretativa.
 

]]>
Thu, 26 Oct 2023 12:30:33 +0000 https://www.eco-sos.urv.cat/ca/blog/307/el-cribratge-del-cancer-de-mama-basat-en-el-risc-i-la-seva-implantacio-al-sistema-nacional https://www.eco-sos.urv.cat/ca/blog/307 0
Des del ràpid descens fins a l'alt creixement: on la distribució ha afectat més la COVID?

L'objectiu del treball és explorar com el xoc de la COVID va afectar les empreses europees als quantils superiors (superestrelles d'alt creixement) i als quantils inferiors (empreses en ràpid declivi). Els autors analitzen l'Enquesta d'Inversions del Banc Europeu d'Inversions (2016-2020). Aquest document exploratori aplica tècniques gràfiques i regressió quantil per avaluar el xoc COVID al llarg de la distribució de les taxes de creixement.

]]>
Wed, 04 Oct 2023 09:55:46 +0000 https://www.eco-sos.urv.cat/ca/blog/306/des-del-rapid-descens-fins-a-l-alt-creixement-on-la-distribucio-ha-afectat-mes-la-covid https://www.eco-sos.urv.cat/ca/blog/306 0
L'art de compartir recursos: com distribuir l'aigua durant un període de sequera

L'escassetat d'aigua és un problema creixent a moltes regions del món.

Segons les Nacions Unides, al voltant d'una cinquena part de la població mundial viu en zones on l'aigua és escassa. Una altra quarta part de la població mundial ha d'enfrontar-se a talls de subministrament d'aigua, principalment perquè aquesta proporció de la població no té la infraestructura necessària per adquirir aigua dels rius i aqüífers (ONU, 2005). L'aigua és un recurs essencial per a la supervivència humana i també està present en tots els processos productius de l'economia. Per tant, tenim el repte de gestionar adequadament l'aigua per garantir el benestar de la població i assolir el desenvolupament socioeconòmic.

]]>
Wed, 04 Oct 2023 09:36:44 +0000 https://www.eco-sos.urv.cat/ca/blog/305/l-art-de-compartir-recursos-com-distribuir-l-aigua-durant-un-periode-de-sequera https://www.eco-sos.urv.cat/ca/blog/305 0
Les estructures construïdes influeixen fortament en els patrons de demanda d'energia i emissions de CO2 entre països

Els estocs de materials construïts (edificis o infraestructures de transport), i els seus patrons espacials, és ben conegut que influeixen en la demanda d'energia per càpita i en les emissions de CO2 a nivell urbà. A nivell nacional, el paper de les estructures construïdes poques vegades s'ha considerat a causa de l'escassa disponibilitat de dades. En canvi altres determinants potencials de la demanda d'energia i les emissions de CO2, principalment el PIB, són més freqüentment inclosos. 

]]>
Tue, 29 Aug 2023 12:53:10 +0000 https://www.eco-sos.urv.cat/ca/blog/304/les-estructures-construides-influeixen-fortament-en-els-patrons-de-demanda-d-energia-i-emissions-de-co2-entre-paisos https://www.eco-sos.urv.cat/ca/blog/304 0
Ús de tècniques d'agrupament per millorar el pronòstic de rendibilitat de les accions

Aquest estudi ha revelat que els models d'agrupació poden ajudar els inversors a predir els preus de les accions i augmentar els rendiments dels seus algorismes de negociació.

Hem utilitzat un mètode anomenat agrupació de k-mitjanes (utilitzant diferents mètriques de distància) per agrupar les accions en funció de les seves ràtios financers trimestrals, preus i rendiments diaris. A continuació, es van entrenar models de previsió per a cada clúster mitjançant dos algorismes diferents, ARIMA i LSTM, per predir el preu diari de les accions. 

]]>
Tue, 29 Aug 2023 11:10:38 +0000 https://www.eco-sos.urv.cat/ca/blog/303/us-de-tecniques-d-agrupament-per-millorar-el-pronostic-de-rendibilitat-de-les-accions https://www.eco-sos.urv.cat/ca/blog/303 0