Universitat Rovira i Virgili

Miravet Arnau, Daniel

Professor Associat

Office: 5-FCJ
Grup: grit
Tel.: 977558305
Email: daniel.miravet(ELIMINAR)@urv.cat

Especialitats
 • Tourism
 • Education Economics
Perfil

Daniel Miravet és tècnic de mobilitat de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Camp de Tarragona i professor associat d'Economia a la Universitat Rovira i Virgili.

Es va doctorar en Economia per la Universitat Rovira i Virgili (2012). Prèviament, es va llicenciar en Administració i Direcció d'Empresa (2004), i també en Economia (2004) a la mateixa universitat.

Els seus interessos en la recerca estan enfocats a la mobilitat sostenible, i en particular a la mobilitat dels turistes. També ha investigat en l'àmbit de l'economia laboral, i més concretament en el de l'economia de l'educació.

Publicacions
Articles en revistes JCR
 • Alió-Delclòs, X.; Gutiérrez, A.; Tomàs-Porres, Josep; Vich, G.; Miravet Arnau, Daniel (2023): "Walking through a pandemic: How did utilitarian walking change during COVID-19?", International Journal of Sustainable Transportation ,doi.org/10.1080/15568318.2022.2155893,
 • Delclòs-Alió, X.; Gutiérrez, A.; Arija, V.; Canals, J.; Tomàs-Porres, Josep; Miravet Arnau, Daniel; Clavé, S.A. (2022): "Impact of COVID-19 on vacation recreational walking: Evidence from an urban coastal destination", Journal of Leisure Research ,doi.org/10.1080/00222216.2022.2119902,
 • Delclòs-Alió, X.; Gutiérrez, A.; Miravet Arnau, Daniel; Tomàs-Porres, Josep; Vich, G.; Clavé, S.A. (2022): "Impact of the COVID-19 pandemic on tourist public transportation use and on its determinants: Evidence from a Catalan coastal destination", Tourism Management Perspectives ,44, 101003
 • Miravet Arnau, Daniel; Domènech, A.; Gutiérrez, A. (2021): "What prompts tourists to become public transportation users at their destination? The case of a Mediterranean city", Travel Behaviour and Society ,24, 10-21
 • Zaragozí, B.; Trilles, S.; Gutiérrez, A.; Miravet Arnau, Daniel (2021): "Development of a Common Framework for Analysing Public Transport Smart Card Data", Energies ,14(19), 6083
 • Domènech, A.; Miravet Arnau, Daniel; Gutierrez, A. (2020): "Mining bus travel card data for analysing mobilities in tourist regions", Journal of Maps ,16(1), 40-49
 • Gutiérrez, A.; Domènech, A.; Zaragozí, B.; Miravet Arnau, Daniel (2020): "Profiling tourists' use of public transport through smart travel card data", Journal of Transport Geography ,88 (2020) 102820,
 • Gutiérrez, A.; Miravet Arnau, Daniel; Saladié, Ò.; Clavé, S. A. (2020): "High-speed rail, tourists’ destination choice and length of stay: a survival model analysis", Tourism Economics ,26(4), 578-597
 • Gutierrez, A.; Miravet Arnau, Daniel; Saladié, O.; Clavé, S.A. (2019): "Transport Mode Choice by Tourists Transferring from a Peripheral High-Speed Rail Station to Their Destinations: Empirical Evidence from Costa Daurada", Sustainability ,11(11), 3200
 • Gutierrez, A.; Miravet Arnau, Daniel (2016): "Estacionalidad turística y dinámicas metropolitanas: un análisis a partir de la movilidad en transporte público en el Camp de Tarragona", Revista de Geografía Norte Grande ,65, 65-89
 • Gutierrez, A.; Miravet Arnau, Daniel (2016): "The determinants of tourist use of public transport at the destinations", Sustainability ,8(9), 908
Articles en revistes no indexades en el JCR
 • Vich, G.; Gutiérrez, A.; Delclòs-Alió, X.; Tomàs-Porres, Josep; Miravet Arnau, Daniel (2022): "Presence of tourists and perceived safety from COVID-19 among local bus users: Evidence from a Mediterranean city", Transportation Research Interdisciplinary Perspectives ,14, 100599
 • Gutierrez, A.; Miravet Arnau, Daniel; Domènech, A. (2020): "COVID-19 and urban public transport services: emerging challenges and research agenda", Cities & Health ,1-4,
 • Mañé Vernet, Ferran; Miravet Arnau, Daniel (2016): "Using the job requirements approach and matched employer-employee data to investigate the content of individuals’ human capital", Journal for Labour Market Research ,49(2), 133-155
Llibres
Capítols en llibre
 • Miravet Arnau, Daniel; Gutiérrez, A.; Domènech, A. (2021): "Sources of Data to Tackle the Challenges of Public Transport Provision in Seasonal Tourist Destinations", L. Zamparini. (eds.) Sustainable Transport and Tourism Destinations (Transport and Sustainability) ,Vol.13, pp 117-140 Bingley: Emerald Publishing
 • Mañé Vernet, Ferran; Miravet Arnau, Daniel (2011): "Using the job requirements approach and matched employer-employee data to investigate the content of individuals human capital", Job Tasks, Work Skills and the Labour Market" ,OECD, Paris
 • Mañé Vernet, Ferran; Miravet Arnau, Daniel (2007): "L'adequació de la Formació Universitària", Educació Superior i Treball a Catalunya: Anàlisi dels Factors d'Inserció Laboral, Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ,155-186
Projectes
Amb organismes publics
 • Títol:

  Investigador principal: Aaron Gutiérrez

  Membres: Anton, S.; Huertas, M.A.; Miravet Arnau, Daniel; Rovira, M.T.; Russo, A.P.; Saladié, O.; Viana, A.; Zaragozí, B.

  Referència: Any inici: 2020 Any final: 2021

  Entitat: Diputació de Tarragona

 • Títol:

  Investigador principal: Aaron Gutiérrez

  Membres: Zaragozí, B.; Anton, S.; Miravet Arnau, Daniel; Manrubia, J.; De la Fuente, S.; Saladié, O.; Alberich, J.

  Referència: Any inici: 2018 Any final: 2020

  Entitat: Escola d'Administració Pública de Catalunya (Generalitat de Catalunya)

 • Títol: La situació de les Cooperatives a Catalunya

  Investigador principal: Carreras Roig, Lluís

  Membres: Bastida, R.; Miravet Arnau, Daniel

  Referència: Any inici: 2015 Any final: 2016

  Entitat: Generalitat de Catalunya

 • Títol: Anàlisi Cost-Benefici del Corredor Mediterrani i les seves alternatives

  Investigador principal: Segarra Blasco, Agustí

  Membres: Teruel Carrizosa, Mercedes; Miravet Arnau, Daniel; elisenda.jove; Gombau Bertomeu, Verònica

  Referència: Any inici: 2012 Any final: 2012

  Entitat: Diputació Provincial de Tarragona

 • Títol: El rendiment dels estudiants universitaris durant el primer any

  Investigador principal: Mañé Vernet, Ferran

  Membres: Miravet Arnau, Daniel

  Referència: 2007AQU/ESTUDIS/URV Any inici: 2008 Any final: 2008

  Entitat: AQSU - Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya

 • Títol: El Camp de Tarragona: realitat actual i propostes per a la planificació estratègica

  Investigador principal: Segarra Blasco, Agustí

  Membres: joaquim.margalef; Teruel Carrizosa, Mercedes; Duro Moreno, Juan Antonio; Josep Maria Piñol; Miravet Arnau, Daniel

  Referència: Any inici: 2006 Any final: 2006

  Entitat: Generalitat de Catalunya

 • Títol:

  Investigador principal: Mañé Vernet, Ferran

  Membres: Miravet Arnau, Daniel

  Referència: Any inici: 2006 Any final: 2007

  Entitat: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (AQU)

 • Títol: Determinants de la localització d'establiments industrials a Catalunya: anàlisi empírica i formulació de polítiques públiques

  Investigador principal: Arauzo-Carod, Josep-Maria

  Membres: Manjón Antolín, Miquel; Fibla, M.; Miravet Arnau, Daniel

  Referència: Any inici: 2005 Any final: 2006

  Entitat: CIDEM - Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial


Amb empreses
 • Títol:

  Investigador principal: Aaron Gutiérrez

  Membres: Anton, S.; Huertas, M.A.; Miravet Arnau, Daniel; Rovira, M.T.; Russo, A.P.; Saladié, O.; Viana, A.; Zaragozí, B.

  Referència: Any inici: 2020 Any final: 2022

  Entitat: CRUE - CSIC - Banco Santander - Fondo Supera COVID

 • Títol: El Hinterland del puerto de Barcelona: nuevos retos ante el nuevo modelo de crecimiento

  Investigador principal: monica.martin

  Membres: Arauzo-Carod, Josep-Maria; Miravet Arnau, Daniel

  Referència: Any inici: 2005 Any final: 2006

  Entitat: Remolcadores de Barcelona SA i Sociedad Anónima de Remolcadores SAR


Convocatories competitives
 • Títol: Impacto de la innovación en producto sobre la demanda de cualificaciones: aspectos teoricos, evidencia empírica y aplicación al sector turístico

  Investigador principal: Mañé Vernet, Ferran

  Membres: Duro Moreno, Juan Antonio; Sardà Pons, Jordi; Iranzo Sancho, Susana; christian.duran; Flores-Fillol, Ricardo; Miravet Arnau, Daniel; Raquel Anton Oller; Maria Teresa Fibla Gasparin

  Referència: SEJ2007-67891 Any inici: 2007 Any final: 2010

  Entitat: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia


Pujar