Universitat Rovira i Virgili

Jordi Amorós, Catalina

Professor titular d'Universitat
PhD: Universitat Rovira i Virgili
Office: 5-FCJ
Grup: qure
Tel.: 977558305
Email: catalina.jordi(ELIMINAR)@urv.cat

Especialitats
 • Labour Economics
 • Economics of Migration
 • Gender Economics
Perfil

Catalina Jordi és professora del Departament d’Economia de la Universitat Rovira i Virgili (URV). És llicenciada en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona i va obtindré el seu títol de doctorat per la Universitat Rovira i Virgili.

El seu principal interès en la investigació se centra en temes relacionats amb l’economia del treball, específicament l’atur, la discriminació de gènere i la mobilitat laboral.

Actualment és docent a la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV i forma part de l’equip deganal d’aquesta, on porta a terme la funció de Responsable del Grau de Relacions Laborals i Ocupació.

Publicacions
Articles en revistes JCR
Articles en revistes no indexades en el JCR
 • Jordi Amorós, Catalina (2010): "Una aproximació econòmica a les dades de la immigració a Catalunya", Autonomies. Revista catalana de Dret Públic ,40, 175-202
Llibres
 • Pastor, I.; Aparicio, R.; Astelarra J.; Belzunegui A.; Brunet, I.; Carles Lavila, Misericòrdia; Duch, M.; Jordi Amorós, Catalina (2009): "Mujeres en la sanidad: Trayectorias profesionales y acceso a cargos de responsabilidad", Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y asuntos sociales
 • Jordi Amorós, Catalina; Allué, M.; Romano, C.; Alvarez, P. (2007): "Guia de recursos per a la inserció laboral de persones amb discapacitat física", Fundació URV (Barcelona)
 • Allué, M.; Jordi Amorós, Catalina; Muñoz, M.A.; Alvarez, P.; Romano, C. (2006): "Mujeres con discapacidad y proteccion social: accesibilidadd y suficiencia", Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaria de Estado de la Seguridad Social
 • Duro Moreno, Juan Antonio; Jordi Amorós, Catalina; joaquim.margalef (2005): "L'accessibilitat i la mobilitat en el sistema territorial del Baix Pendeès. Repercussió sobre l'activitat laboral a la comarca", Consell Comarcal Baix Penedés
Capítols en llibre
 • Borràs, S.; Jordi Amorós, Catalina; Rivas, E. (2010): "El Grup d'Innovació Docent com a estratègia de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV per a l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior", Garantia de la Qualitat docent: processos, estàndars i indicadors ,Publicacions URV (URV-Arola-Cossetània)
 • Jordi Amorós, Catalina (2007): "La discriminación laboral y la conciliación", Anna López Puig; Amparo Acereda (eds.) Entre la familia y el trabajo, realidades y soluciones para la sociedad actual ,narceA
 • Pallares, A.; Jordi Amorós, Catalina; Adan, F. (2007): "Evaluación del uso de las experiencias de innovación docente en la FCJ-URV. La percepción de los estudiantes", VII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. La calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje universitario desde la perspectica del cambio ,
 • Jordi Amorós, Catalina (2005): "El futur del mercat de treball i la població activa femenina", Cuadrada, C. (eds.) Dones, Coneixement i Societat ,Fundació d'Estudis Socials i Nacionals Josep Recasens i Mercadé i Universitat Rovira i Virgili
Projectes
Convocatories competitives
 • Títol:

  Investigador principal: Arauzo-Carod, Josep-Maria

  Membres: Manjón Antolín, Miquel; Jordi Amorós, Catalina; Martínez Ibáñez, Óscar; Ana Isabel Moreno

  Referència: ECO2017-88888-P Any inici: 2017 Any final: 2020

  Entitat: Ministerio de Economía Industria y Competitividad

 • Títol: Garantías jurídicas frente a la discriminación racial y étnica. Estudio de casos y medidas de protección

  Investigador principal: Mario Ruiz Sanz

  Membres: Jordi Amorós, Catalina; Santiago Castellá Surribas; Lucia Casado Casado; Ángeles Galiana Saura; Neus Oliveras Jané; Judith Guifreu Font; Joan Baucells LLados; Diana Marín Consarnau

  Referència: SEJ2007-63476 Any inici: 2007 Any final: 2010

  Entitat: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia

 • Títol: Mujeres en la sanidad: trayectorias profesionales y acceso a cargos de responsabilidad

  Investigador principal: María Inmaculada Pastor Gosálbez

  Membres: Carles Lavila, Misericòrdia; Jordi Amorós, Catalina; Inma Pastor Gosálbez; Rosa Aparicio Casals; Judith Astelarra Bonomi; Angel Belzunegui Eraso; Ignasi Brunet icarr; Montse Duch Plana

  Referència: Any inici: 2006 Any final: 2009

  Entitat: MICINN - Ministerio de Ciencia i Innovación


Amb organismes publics
 • Títol: L'accessibilitat i la mobilitat en el sistema territorial del Baix Penedès

  Investigador principal: Joaquim Margalef

  Membres: Jordi Amorós, Catalina

  Referència: Any inici: 2004 Any final: 2004

  Entitat: CCBP - Consell Comarcal del Baix Penedès

 • Títol: Pla d'accions estratègiques en els programes transversals de joves, igualtat de gènere, discapacitat i inmigrants, en l'àmbit del mercat de treball, es sistema educatiu i la familia

  Investigador principal: Mañé Vernet, Ferran

  Membres: Jordi Amorós, Catalina

  Referència: T02166S Any inici: 2003 Any final: 2003

  Entitat: AJRE - Ajuntament de Reus

 • Títol: La regulación laboral y la protección social de los trabajadores fijos discontínuos

  Investigador principal: Luis Toharia Cortés

  Membres: Jordi Amorós, Catalina

  Referència: Any inici: 1999 Any final: 1999

  Entitat: INEM - Instituto Nacional de Empleo

 • Títol: Nivells de remuneració de la funció pública a Catalunya. Comparació amb el sector privat i amb els paísos de la UE

  Investigador principal: Tomás Moltó

  Membres: Esteve Oroval; Jordi Amorós, Catalina

  Referència: Any inici: 1993 Any final: 1993

  Entitat: EAPC - Escola d'Administració Pública de Catalunya

 • Títol: Planificación de la enseñanza superior: escenarios para el sistema público de la comunidad autónoma del País Vasco

  Investigador principal: Tomás Moltó

  Membres: Esteve Oroval; Jordi Amorós, Catalina

  Referència: Any inici: 1991 Any final: 1991

  Entitat: UPVA - Universidad del País Vasco

 • Títol: Mujeres con discapacidad y protección social: accesibilidad y suficiencia

  Investigador principal: Jordi Amorós, Catalina

  Membres: Marta Allué Martinez; Ma. Antonia Muñoz; Ma. Pilar Alvarez; Charo Romano de los Santos

  Referència: Fipros 2006/65 Any inici: 2006 Any final: 2007

  Entitat: MTAS - Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

 • Títol: Atur i ocupació a Tarragona. Noves estratègies

  Investigador principal: Jordi Amorós, Catalina

  Membres: Jordi Tous

  Referència: Any inici: 2000 Any final: 2001

  Entitat: DTRE - Departament de Treball i Indústria. Generalitat de Catalunya


Amb empreses
 • Títol: Guia de recursos per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat

  Investigador principal: Jordi Amorós, Catalina

  Membres: Marta Allué; Charo Romano; Pilar Alvarez

  Referència: Any inici: 2004 Any final: 2005

  Entitat: FCTG - Fundació Caixa Tarragona

 • Títol: Guia de recursos per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat

  Investigador principal: Jordi Amorós, Catalina

  Membres: Marta Allué

  Referència: Any inici: 2003 Any final: 2004

  Entitat: FCTG - Fundació Caixa Tarragona


Pujar