Universitat Rovira i Virgili

Other staff

Research staff

Jordi Amorós, Catalina

Associate Professor
PhD: Universitat Rovira i Virgili
Despatx: 5-FCJ
Group: qure
Pho.: 977558305
Email: catalina.jordi(ELIMINAR)@urv.cat

Specialties
 • Labour Economics
 • Economics of Migration
 • Gender Economics
Profile

Catalina Jordi is an associate professor in the Department of Economics at Rovira i Virgili University (URV). She holds a bachelor degree in Economics from the Autonomous University of Barcelona and a PhD in Economics from Rovira i Virgili University.

Her research interests are centred in Labour Economics, specifically in unemployment, gender discrimination and labour mobility.

She is currently part of the teaching body at the Faculty of Law at URV and she also works as a member of the dean’s office, where she is Responsible for the Degree in Labour Relations and Employment.

Publications
Articles in journals JCR
Articles in journals not indexed in the JCR
 • Jordi Amorós, Catalina (2010): "Una aproximació econòmica a les dades de la immigració a Catalunya", Autonomies. Revista catalana de Dret Públic ,40, 175-202
Books
 • Pastor, I.; Aparicio, R.; Astelarra J.; Belzunegui A.; Brunet, I.; Carles Lavila, Misericòrdia; Duch, M.; Jordi Amorós, Catalina (2009): "Mujeres en la sanidad: Trayectorias profesionales y acceso a cargos de responsabilidad", Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y asuntos sociales
 • Jordi Amorós, Catalina; Allué, M.; Romano, C.; Alvarez, P. (2007): "Guia de recursos per a la inserció laboral de persones amb discapacitat física", Fundació URV (Barcelona)
 • Allué, M.; Jordi Amorós, Catalina; Muñoz, M.A.; Alvarez, P.; Romano, C. (2006): "Mujeres con discapacidad y proteccion social: accesibilidadd y suficiencia", Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaria de Estado de la Seguridad Social
 • Duro Moreno, Juan Antonio; Jordi Amorós, Catalina; joaquim.margalef (2005): "L'accessibilitat i la mobilitat en el sistema territorial del Baix Pendeès. Repercussió sobre l'activitat laboral a la comarca", Consell Comarcal Baix Penedés
Book Chapters
 • Borràs, S.; Jordi Amorós, Catalina; Rivas, E. (2010): "El Grup d'Innovació Docent com a estratègia de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV per a l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior", Garantia de la Qualitat docent: processos, estàndars i indicadors ,Publicacions URV (URV-Arola-Cossetània)
 • Jordi Amorós, Catalina (2007): "La discriminación laboral y la conciliación", Anna López Puig; Amparo Acereda (eds.) Entre la familia y el trabajo, realidades y soluciones para la sociedad actual ,narceA
 • Pallares, A.; Jordi Amorós, Catalina; Adan, F. (2007): "Evaluación del uso de las experiencias de innovación docente en la FCJ-URV. La percepción de los estudiantes", VII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. La calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje universitario desde la perspectica del cambio ,
 • Jordi Amorós, Catalina (2005): "El futur del mercat de treball i la població activa femenina", Cuadrada, C. (eds.) Dones, Coneixement i Societat ,Fundació d'Estudis Socials i Nacionals Josep Recasens i Mercadé i Universitat Rovira i Virgili
Projects
Competitive calls
 • Title:

  Principal Investigator: Arauzo-Carod, Josep-Maria

  Members: Manjón Antolín, Miquel; Jordi Amorós, Catalina; Martínez Ibáñez, Óscar; Ana Isabel Moreno

  Reference: ECO2017-88888-P Start Year: 2017 End Year: 2020

  Entity: Ministerio de Economía Industria y Competitividad

 • Title: Garantías jurídicas frente a la discriminación racial y étnica. Estudio de casos y medidas de protección

  Principal Investigator: Mario Ruiz Sanz

  Members: Jordi Amorós, Catalina; Santiago Castellá Surribas; Lucia Casado Casado; Ángeles Galiana Saura; Neus Oliveras Jané; Judith Guifreu Font; Joan Baucells LLados; Diana Marín Consarnau

  Reference: SEJ2007-63476 Start Year: 2007 End Year: 2010

  Entity: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia

 • Title: Mujeres en la sanidad: trayectorias profesionales y acceso a cargos de responsabilidad

  Principal Investigator: María Inmaculada Pastor Gosálbez

  Members: Carles Lavila, Misericòrdia; Jordi Amorós, Catalina; Inma Pastor Gosálbez; Rosa Aparicio Casals; Judith Astelarra Bonomi; Angel Belzunegui Eraso; Ignasi Brunet icarr; Montse Duch Plana

  Reference: Start Year: 2006 End Year: 2009

  Entity: MICINN - Ministerio de Ciencia i Innovación


With public
 • Title: L'accessibilitat i la mobilitat en el sistema territorial del Baix Penedès

  Principal Investigator: Joaquim Margalef

  Members: Jordi Amorós, Catalina

  Reference: Start Year: 2004 End Year: 2004

  Entity: CCBP - Consell Comarcal del Baix Penedès

 • Title: Pla d'accions estratègiques en els programes transversals de joves, igualtat de gènere, discapacitat i inmigrants, en l'àmbit del mercat de treball, es sistema educatiu i la familia

  Principal Investigator: Mañé Vernet, Ferran

  Members: Jordi Amorós, Catalina

  Reference: T02166S Start Year: 2003 End Year: 2003

  Entity: AJRE - Ajuntament de Reus

 • Title: La regulación laboral y la protección social de los trabajadores fijos discontínuos

  Principal Investigator: Luis Toharia Cortés

  Members: Jordi Amorós, Catalina

  Reference: Start Year: 1999 End Year: 1999

  Entity: INEM - Instituto Nacional de Empleo

 • Title: Nivells de remuneració de la funció pública a Catalunya. Comparació amb el sector privat i amb els paísos de la UE

  Principal Investigator: Tomás Moltó

  Members: Esteve Oroval; Jordi Amorós, Catalina

  Reference: Start Year: 1993 End Year: 1993

  Entity: EAPC - Escola d'Administració Pública de Catalunya

 • Title: Planificación de la enseñanza superior: escenarios para el sistema público de la comunidad autónoma del País Vasco

  Principal Investigator: Tomás Moltó

  Members: Esteve Oroval; Jordi Amorós, Catalina

  Reference: Start Year: 1991 End Year: 1991

  Entity: UPVA - Universidad del País Vasco

 • Title: Mujeres con discapacidad y protección social: accesibilidad y suficiencia

  Principal Investigator: Jordi Amorós, Catalina

  Members: Marta Allué Martinez; Ma. Antonia Muñoz; Ma. Pilar Alvarez; Charo Romano de los Santos

  Reference: Fipros 2006/65 Start Year: 2006 End Year: 2007

  Entity: MTAS - Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

 • Title: Atur i ocupació a Tarragona. Noves estratègies

  Principal Investigator: Jordi Amorós, Catalina

  Members: Jordi Tous

  Reference: Start Year: 2000 End Year: 2001

  Entity: DTRE - Departament de Treball i Indústria. Generalitat de Catalunya


With companies
 • Title: Guia de recursos per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat

  Principal Investigator: Jordi Amorós, Catalina

  Members: Marta Allué; Charo Romano; Pilar Alvarez

  Reference: Start Year: 2004 End Year: 2005

  Entity: FCTG - Fundació Caixa Tarragona

 • Title: Guia de recursos per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat

  Principal Investigator: Jordi Amorós, Catalina

  Members: Marta Allué

  Reference: Start Year: 2003 End Year: 2004

  Entity: FCTG - Fundació Caixa Tarragona


Curriculum
See in PDF format

Up