Universitat Rovira i Virgili

Presentació

|Alt imatge central|

El Centre de Recerca en Economia i Sostenibilitat (ECO-SOS), creat el 2020, és un centre ubicat al Departament d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili. Aquest centre ha estat creat a partir d’un centre de recerca anterior, el Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública (CREIP), fundat el 2010.

L’ECO-SOS compta amb un equip de més de quaranta investigadors d'àrees diverses al voltant de l’economia i la sostenibilitat. Aquestes línies de recerca poden agrupar-se en les següents: Economia Ambiental i Climàtica, Economia de la Salut, Economia Regional i Urbana, Educació i Mercat de Treball, Empresa i Innovació, Energia i Recursos Naturals, Organització Industrial, Política Econòmica i Sostenibilitat, Teoria de Jocs i Conflictes Ambientals, i Transport i Turisme.

L’ECO-SOS proporciona un focus per a les activitats de recerca de tots els membres, incloent un fòrum per a la difusió del coneixement científic a través de seminaris i documents de treball.

Les activitats de l’ECO-SOS inclouen l'organització de seminaris, tallers de treball, conferències internacionals i la provisió de suport organitzatiu a les activitats de recerca dels membres.

El CREIP (centre antecessor de l’ECO-SOS) va estar dirigit per Maria Llop, catedràtica del Departament d’Economia de la Universitat Rovira i Virgili, i el seu secretari acadèmic va ser Josep-Maria Arauzo-Carod, també catedràtic de la mateixa universitat, fins al novembre de 2013. Des d'aquesta data fins a finals d'octubre de 2019 va estar dirigit per Bernd Theilen, catedràtic del Departament d'Economia, i com a secretari acadèmic, Ricardo Flores, professor agregat del mateix Departament.

Actualment el director de l’ECO-SOS és Josep-Maria Arauzo-Carod, catedràtic del Departament d'Economia, i la secretària acadèmica és Cori Vilella-Bach, professora Titular del Departament de Gestió d’Empreses.