Universitat Rovira i Virgili

Càtedres

Quant a la transferència de coneixements (tercera missió) a la societat, els membres del Departament d'Economia també han mostrat una intensa activitat. Existeix una llarga trajectòria de col·laboracions amb diferents institucions públiques que s'ha vist refermada per la creació de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial, la Càtedra d'Economia Local i Regional, i l'Observatori de l'Ocupació, organismes dirigits per membres del Departament d'Economia.