Universitat Rovira i Virgili

Ramírez Hernández, Noemí

Becària URV

Office: S3.3b
Grup: grit
Tel.: 977759969
Email: noemi.ramirez(ELIMINAR)@urv.cat

Especialitats
  • International Sustainability Indicators
  • Quantitative analysis and policy implications
Perfil

Noemí Ramírez Hernández té un títol de grau en Negocis Internacionals per la Universitat de Guadalajara, Mèxic i un títol de màster en Mercats Internacionals per la Universitat Rovira i Virgili, Espanya. Va iniciar el seu doctorat el setembre de 2020 i el seu treball està relacionat amb els indicadors de la sostenibilitat, més específicament en l’empremta ecològica.

Projecte: Indicadors internacionals de la sostenibilitat: Anàlisi quantitativa i implicacions polítiques.

Aquest projecte s'inscriu principalment per abordar anàlisis quantitatives internacionals d'interès per tal de caracteritzar els patrons en termes d'indicadors de sostenibilitat, els seus determinants i, a partir d'aquí, derivar l’orientació sobre les estratègies de política a seguir.

Publicacions
Projectes

Pujar