Universitat Rovira i Virgili

Són efectives les zones de baixes emissions que s’estan aplicant massivament a les ciutats europees?

Article

Bernardo, V., Fageda, X., Flores-Fillol, R.: "Pollution and congestion in urban areas: The effects of low emission zones", Economics of Transportation, 26-27, article 100221

        

Una anàlisi de pol·lució i congestió

L'ús de l'automòbil particular com a mitjà de mobilitat a les grans ciutats genera externalitats negatives significatives, tant en termes de contaminació com de congestió. L'objectiu d'aquest document és examinar l'efectivitat de les zones de baixes emissió (ZBEs) i comparar-la amb la dels peatges de congestió urbans.

En primer lloc, construïm un model teòric que parteix de De Borger i Proost (2012), model que estudia els efectes dels peatges urbans sobre la congestió. El nostre model incorpora la contaminació com a externalitat (a banda de la congestió) i les ZBEs com a política alternativa als peatges. Després realitzem una anàlisi economètrica aprofitant un panell únic i extremadament original que inclou grans ciutats europees durant el període 2008-2016, utilitzant dades sobre congestió de TomTom i dades sobre contaminació (PM2.5) provinents d'estudis de ciències ambientals.

Concloem que les ZBEs poden mitigar la contaminació. De fet, són particularment efectives en ciutats altament contaminades, quan s'apliquen a una àmplia zona de la ciutat i/o quan són estrictes pel que fa al tipus de vehicles restringits. En canvi, les ZBEs no aconsegueixen mitigar la congestió. Aquest és un resultat molt rellevant, atesa la creixent importància de les ZBEs a Europa.

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Ricardo Flores-Fillol