Universitat Rovira i Virgili

Gènere, diversitat professional d'equips d'R+D i generació de patents: una aplicació a empreses espanyoles

Article

Teruel, M. and Segarra-Blasco, A. (2022): "Gender, occupational diversity of R&D teams and patents generation: an application to Spanish firms", R&D Management. 

Aquest article estudia la relació entre el gènere i la diversitat ocupacional en equips de R+D i la seva capacitat per a generar patents. Es basa en una extensa mostra de 4.085 empreses de l'Enquesta d'Innovació de la Comunitat Espanyola durant el període 2004-2014.

Els resultats mostren efectes heterogenis. En primer lloc, la diversitat de gènere per si sola no és un determinants de la capacitat de les empreses de registrar una patent. En segon lloc, la diversitat professional exerceix un impacte positiu significatiu, més marcat en relació amb les oficines de patents internacionals. Finalment, destaca la importància de diverses ocupacions dins dels equips d'R+D. S'ha arribat a la conclusió que els rols que es duen a terme dins d'un equip d'R+D tenen un major impacte en la generació de patents que la diversitat de gènere.

S'obté evidència de l'impacte de la diversitat dels equips d'R+D en la generació de patents. Des d'una perspectiva dual, inclou la dimensió de gènere i les tasques realitzades per cada empleat d'R+D. Els resultats posen en relleu la importància que les dones tinguin accés a diferents rols en l'R+D.

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Mercedes Teruel

Agustí Segarra