Universitat Rovira i Virgili

Les “ciutats intel·ligents” (smart cities) tenen de mitjana majors taxes de creació d'empreses

Article

Manjon, M., Aouni, Z. and Crutzen, N. (2021): "Green and digital entrepreneurship in smart cities", The Annals of Regional Science

Un equip investigador de la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Liège i l'Emlyon Business School demostren l'existència d'una relació de causalitat entre les iniciatives Smart city i les taxes de creació d'empreses en una mostra de municipis belgues.

Proporciona una evidència empírica sobre l'existència d'una relació de causalitat entre les iniciatives Smart city i les taxes de creació d'empreses. En particular, els resultats indiquen que els municipis que duen a terme iniciatives "smart city" creen de mitjana més empreses, especialment quan aquestes iniciatives estan construïdes "de baix a dalt" i/o el nivell d'implementació d'aquestes iniciatives és elevat.

Els resultats suggereixen que les iniciatives "smart city" podrien estar actuant com una política local de suport a la creació d'empreses i que els ingents recursos invertits en aquestes iniciatives semblen donar el seu fruit (almenys pel que fa a l'entrada de noves empreses) als municipis afectats).

Si bé existien alguns exemples i casos discutits en la literatura, no hi ha investigacions anàlogues sobre la relació (causal) entre les smart cities i la creació d'empreses.

Els resultats es van obtenir a partir de les estimacions de models de regressió no lineals (models per a dades de comptatge) emprant dades oficials relatives a una mostra de municipis belgues i informació d'una enquesta duta a terme per l'Smart City Institute de la Universitat de Liège als municipis belgues.

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Miquel Manjon