Universitat Rovira i Virgili

Ús de concursos per dissenyar mecanismes d'impost sobre les emissions

Article  - 

Osório, A. and Zhang, M.(2022): "Using contests to design emission tax mechanisms", Sustainable Production and Consumption

Els impostos a les emissions solen ser exògens definits pels governs. En aquest article, en canvi, els autors consideren la possibilitat que les empreses competeixin mitjançant un concurs per pagar els menys impostos possibles en termes de menys emissions o en termes d'inversions en R+D verd (o tots dos). El primer mecanisme, the output contest mechanism, es basa en la producció d'emissions de les empreses, en què les empreses paguen proporcionalment menys impostos a les emissions quan produeixen menys emissions en relació amb els competidors. El segon mecanisme, the green R&D investment contest mechanism, es basa en les inversions en R+D verd de les empreses, en què les empreses paguen proporcionalment menys impostos a mesura que es comprometen a inversions en R+D més ecològiques en relació amb els competidors. El tercer mecanisme, the net emission contest mechanism, es basa en les emissions netes de les empreses, en què les empreses paguen proporcionalment menys impostos a les emissions a mesura que generen menys contaminació i realitzen inversions en R+D més ecològiques en relació amb els competidors. Els resultats mostren que el mecanisme de concurs d'emissions netes és el millor per aconseguir la neutralitat de carboni, maximitzar les inversions en R+D verd i minimitzar les emissions en situacions o indústries en què els danys ambientals són de moderats a relativament grans. Tanmateix, en situacions o indústries en què els danys ambientals són relativament petits, el mecanisme de concurs d'inversió en R+D verda podria ser el millor.

Aquests mecanismes d'impost sobre les emissions fusionen l'organització industrial i la teoria dels concursos i obre noves vies i maneres de pensar en termes de fiscalitat i política ambiental.

Figura: El millor mecanisme fiscal d'emissions per a diferents indicadors i danys ambientals variables

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

António Osório

Mimi Zhang