Universitat Rovira i Virgili

Els préstecs dels bancs dels Estats Units, l'estabilitat financera i l'anàlisi del sentiment basat en text

Article  - 

Agoraki M.E. , Aslanidis, N. and Kouretas, G. (2022): "U.S. banks’ lending, financial stability, and text-based sentiment analysis", Journal of Economic Behavior and Organization

Examinem l'impacte del sentiment dels inversors en el crèdit bancari i l'estabilitat financera. També investiguem com el creixement dels préstecs pot afectar l'estabilitat bancària. Utilitzem un gran conjunt de dades de panells de bancs comercials dels EUA durant el període 1999Q1-2015Q4, utilitzant dades a nivell bancari. El sentiment dels inversors està representat per dues mesures noves però alternatives basades en l'anàlisi textual. En primer lloc, utilitzem la mesura del sentiment construïda per García (2013) a partir de la fracció de paraules positives i negatives en dues columnes de notícies financeres del New York Times. En segon lloc, utilitzem la mesura de la incertesa basada en text construïda per Manela i Moreira (2017) anomenada News Implied Volatility, que utilitza articles de primera pàgina del Wall Street Journal. Els resultats mostren que els préstecs dels bancs cauen quan el sentiment dels inversors és baix, mentre que aquest efecte és més pronunciat quan els bancs tenen un nivell més elevat de risc de crèdit. Aquests efectes són més pronunciats durant les recessions i el creixement dels préstecs també respon negativament a l'ansietat dels inversors durant les recesions. Finalment, mostrem que la Gran Crisi financera va tenir un efecte negatiu en el sentiment dels inversors que va provocar una disminució del comportament creditici dels Estats Units i un augment de la inestabilitat del sector bancari nord-americà.

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Nektarios Aslanidis