Universitat Rovira i Virgili

El vincle entre les criptomonedes i l'atenció de Google Trends

Article  - 

Nektarios, A., Bariviera, A.F. and López, O.G. (2022): "The link between cryptocurrencies and Google Trends attention", Finance Research Letters

Aquest article revisa l'enllaç entre les criptomonedes i les preferències del públic, tal com es representen per cerques en línia. Mostrem que les criptomonedes no estan relacionades amb una incertesa general, per exemple, per les dades de Google Trends de Castelnuovo i Tran (2017). En canvi, les criptomonedes estan vinculades a una mesura datenció de Google Trends específica per a aquest mercat. En particular trobem un flux d'informació bidireccional entre l'atenció de Google Trends i la criptomoneda torna fins a sis dies. A més, la informació flueix de la volatilitat de criptomoneda de latenció de Google Trends sembla ser més gran que la de laltra direcció. Finalment, trobem una dependència de cua significativa entre els retorns de criptomonedes i Google Trends. Aquestes relacions es mantenen per a les cinc criptomonedes analitzades i les diferents composicions de l'índex proposat de criptomonedes de Google Trends

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Nektarios Aslanidis

Aurelio F. Bariviera