Universitat Rovira i Virgili

Una nova mesura del risc salarial: Evidència específica per a grups ocupacionals a Alemanya

Article  - 

Helmut, H., Rodriguez-Justicia, D. and Theilen, B. (2022): "A New Measure of Wage Risk: Occupation‑Specific Evidence for Germany", Social Indicators Research

Proposem una nova mesura de risc salarial basada en les probabilitats estimades de guanyar un salari per hora que està per sota d'algun quantil inferior específic de la distribució salarial. Usant el SOEP alemany com una base de dades rica en informació, determinem els riscos salarials en general i per a nou categories laborals durant el període del 1992 al 2015. Els nostres resultats empírics mostren que, en primer lloc, els treballadors de baixos salaris a Alemanya estan clarament pitjor després de les reformes de Hartz I-IV.

Els treballadors d'Alemanya Occidental han experimentat tant una disminució dels salaris més baixos com un augment del risc salarial, mentre que els treballadors d'Alemanya Oriental només van patir un augment del risc salarial. En segon lloc, tant a Alemanya Occidental com a Alemanya Oriental, l'evidència general amaga una important heterogeneïtat que es manifesta en els nivells ocupacionals. A Alemanya Occidental, les pèrdues de benestar han estat particularment fortes per als treballadors no qualificats, els treballadors de serveis i vendes, els artesans i els operaris. A Alemanya de l'Est, això ha estat així per a treballadors no qualificats i artesans (homes i dones), i operaris, oficinistes i tècnics (dones).

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Bernd Theilen