Universitat Rovira i Virgili

Incentivar les inversions ambientals: el mecanisme d'assignació de subvencions basat en concursos

Article  - 

Osório, A. and Zhang, M. (2022): "Incentivizing environmental investments: The contest-based subsidy allocation mechanism", Journal of Cleaner Production

Els governs sovint ofereixen subvencions per incentivar les inversions que es consideren importants per a la societat. La qüestió és com distribuir aquestes subvencions de la manera més eficient. Aquest article proposa dos nous mecanismes de subvenció basats en concursos i n'avalua l'eficàcia en termes d'inversions ambientals, beneficis, excedents dels consumidors i productors, danys ambientals i benestar social de les empreses. En el mecanisme de subvenció de les característiques ecològiques del producte, les empreses competeixen en termes d'inversió en característiques ecològiques del producte per obtenir la major quantitat de subvenció. En el mecanisme de subvenció de reducció de CO2, les empreses competeixen en termes d'inversió en reducció de CO2 per obtenir la major quantitat de subvenció.

Entre altres resultats, vam trobar que el primer mecanisme de subvenció és més eficaç per promoure les inversions en característiques ecològiques del producte i per augmentar l'excedent del consumidor. No obstant això, es constata que el segon mecanisme de subvencions és més efectiu en indústries o tecnologies en què el nivell d'emissions és relativament baix. Tanmateix, aquestes polítiques ambientals poden provocar inflació i no sempre milloren el benestar social. Aquest article obre noves vies d'investigació i pensament en termes de subvencions i polítiques mediambientals. 

Figura: El millor mecanisme de subvenció per a diferents indicadors i diferents nivells d'emissió

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

António Osório

Mimi Zhang