Universitat Rovira i Virgili

Efectivitat i contraciclicitat de mesures de disciplina pressupostària: El cas del Pacte d’Estabilitat i Creixement

Article  - 

Helmut, H. and Theilen, B. (2022): "Effectiveness and counter‐cyclicality of fiscal consolidation under compliance regulation: The case of the Stability and Growth Pact", Economics & Politics

Examinem l'efecte del Pacte d'Estabilitat i Creixement (PEC) sobre les retallades pressupostàries. Es consideren tres mesures de retallades pressupostàries alternatives: i) els ajustos fiscals identificats narrativament l'objectiu principal dels quals és reduir el dèficit pressupostari, ii) el saldo pressupostari primari i iii) el saldo pressupostari estructural. La base de dades comprèn informació del període 1980-2014 per a 17 economies de les quals 10 estan subjectes a les regulacions del PAC. El PAC s'analitza pel que fa a l'eficàcia, el caràcter cíclic i el tipus d'ajustos fiscals (augments d'impostos davant de retallades de despeses).

Els resultats de l'estudi indiquen que el PEC ha impulsat efectivament les mesures de consolidació pressupostària identificades mitjançant l'enfocament narratiu, mentre que no va tenir un impacte general en el balanç primari i un impacte general menor en el saldo pressupostari estructural. Tot i això, l'efectivitat del PEC ha variat considerablement al llarg del temps. Totes les mesures indiquen que el PAC va ser particularment eficaç en el període posterior a la introducció de l'euro, excepte durant els 2 anys posteriors a la crisi financera del 2008. No trobem evidència que la política fiscal s'hagi tornat més procíclica sota el PAC.

Finalment, la consolidació fiscal sota el PEC afavoreix la reducció de la despesa, mentre que l'aplicació de pujades d'impostos no presenta diferències apreciables respecte al grup de referència.

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Bernd Theilen