Universitat Rovira i Virgili

No manipulabilitat per clons en problemes de fallida

Article  - 

Calleja, P. and LLerena, F. (2022): "Non-manipulability by clones in bankruptcy problems", Economics Letters

Els problemes de fallida tracten situacions en les quals els actius d'una empresa han de distribuir-se entre un grup d'agents (o creditors), les demandes dels quals superen el valor d'aquests actius. Aquests problemes es resolen mitjançant regles que proposen, ateses les singularitats dels agents, una determinada distribució dels actius.
Un tema rellevant en economia és l'estudi de regles immunes al comportament estratègic dels agents en falsejar les seves característiques. Per a problemes de fallida, O'Neill (1982) va introduir la propietat de no manipulabilidad (o immunitat estratègica). Una regla és no manipulable per fusió si cap grup d'agents pot beneficiar-se de la consolidació de crèdits i és no manipulable per escissió si cap agent pot beneficiar-se del fraccionament del seu crèdit creant agents ficticis. Una regla és no manipulable si no es veu afectada per tots dos tipus de manipulacions. La regla proporcional (respecte a les demandes dels agents) és una de les regles més utilitzades pels jutges quan una empresa entra en fallida.

A causa del seu paper central, tant en la pràctica com en la teoria, ha estat àmpliament analitzada des d'un punt de vista axiomàtic. En aquest treball, centrem la nostra atenció a les escissions i fusions en les quals intervenen agents idèntics (amb les mateixes demandes) demostrant que aquesta forma substancialment feble de no manipulació és suficient per a determinar de manera única la regla proporcional si totes les demandes són nul·les o estan representades per nombres racionals. Estenem aquest resultat a l'àmbit general dels problemes de fallida afegint monotonia o continuïtat de les demandes. Mentre que la continuïtat exigeix que els petits canvis en les demandes dels agents no provoquin grans canvis en els pagaments, la monotonia exigeix que, si només augmenta la demanda d'un agent, aquest no surti perjudicat en el repartiment final.

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar