Universitat Rovira i Virgili

Una previsió de vendes de vi de cava aplicada a les autoritzacions de plantació de vinya

Article  - 

Teruel, M., Soldevila, M.V. and Martin, M. (2022): "A forecast of Cava wine sales applied to vine planting authorizations", British Food Journal

El nou sistema d'autoritzacions de plantacions de vinya de la Unió Europea va entrar en vigor al 2016. Aquest nou sistema suposa un repte per als ministeris d'agricultura comunitaris que han de fixar anualment les superfícies autoritzades per a noves plantacions. En el cas de les Denominacions d'Origen (DO) i les Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP), el repte és, fins i tot, major. Per una part, les variacions de superfície no han de restringir la producció de manera que es generin increments de preus amb repercussions negatives sobre les vendes. Per altra banda, els increments de superfície poden generar un excés de producció i la consegüent devaluació de la DO.

L'article presenta un model de predicció per al cas concret de la DO Cava. Aquesta DO és la segona en producció a l'Estat espanyol i la primera en exportacions. Es tracta d'una DO territorialment dispersa i que comparteix el seu territori amb altres DO, el que afegeix més complexitat a l'anàlisi. L'estudi realitzat posa de manifest que les vendes de cava determinen la dinàmica del mercat de vi base i, conseqüentment, de la part de la collita que es destinarà a l'elaboració de cava. El model presentat es basa en un model VAR amb 3 retards al que s'ha afegit un model de demanda sobre la previsió de les vendes. Els resultats obtinguts plantegen 3 escenaris i conclouen que, actualment, no és convenient incrementar la superfície de la DO Cava degut a que podrien generar-se problemes de sobreoferta.

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Mercedes Teruel

Maria Victòria Soldevila