Universitat Rovira i Virgili

Desbordaments de llarga memòria i volatilitat als futurs del petroli

Article  - 

Lovcha, Y. and Pérez Laborda, A. (2022): "Long-memory and volatility spillovers across petroleum futures", Energy

En aquest treball investiguem la transmissió de la volatilitat als mercats del petroli, fent dues contribucions significatives a la literatura. Primer, relaxem les restriccions sobre la persistència de la volatilitat feta en estudis previs introduint la possibilitat de memòria llarga, més d'acord amb l'evidència empírica.

Per a això ens basem en el marc de connectivitat de Diebold i Yilmaz (2012; 2014), però calculem els índexs a partir d'un vector autoregressiu integrat fraccionalment (FIVAR). Com a segona contribució, estenem l'enfocament de la connectivitat en domini de freqüències de Barunik i Krehlik (2018) a les especificacions de memòria llarga. Aquesta extensió ens permet comparar mesures de connectivitat basades en especificacions de memòria curta i llarga en tots els rangs de freqüència. Trobem evidència aclaparadora de l'existència de memòria llarga en volatilitats

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Yuliya Lovcha

Alejandro Pérez-Laborda