Universitat Rovira i Virgili

El COVID-19 i els fons d'inversió verds

Article  - 

Agoraki M.E., Aslanidis, N. and Kouretas, G. (2022): "How has COVID-19 affected the performance of green investment funds?", Journal of International Money and Finance

Aquest article fa servir regressions quantils per examinar la dinàmica dels fons d'inversió verds en relació amb el brot de la pandèmia de COVID-19. Utilitzem dades de tres dels fons d'inversió verd més grans (BNP PARIBAS Funds Climate Impact, Nordea Global Climate & Environment i AMUNDI Funds Global Ecology ESG), els ingressos dels quals financen projectes centrats en el medi ambient.

Considerem explícitament com els diferents tipus de mesures de COVID-19 impacten en aquests actius verds. Trobem evidència que el suport econòmic degut a COVID-19 té un efecte positiu en els actius verds (green assets). L'efecte és especialment fort quan els rendiments són negatius. A més, la rigidesa degut a la pandèmia també s'associa positivament amb els fons d'inversió verds, però novament per a rendiments negatius. D'altra banda, l'efecte de les morts confirmades no és tan fort i apareix principalment quants més baixos. Un resultat semblant s'aplica a la volatilitat del mercat de renda variable de malalties infeccioses. La nostra anàlisi té en compte l'entorn macroeconòmic més ampli i sotmetem els nostres models a una bateria de diagnòstics de submostres. L'article present ofereix informació interessant en termes d'inversió i de diversificació de carteres, que es pot aplicar a l'anàlisi de la gestió d'actius i la formulació de polítiques.

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Nektarios Aslanidis