Universitat Rovira i Virgili

Impacte de la pandèmia de la COVID-19 en l'ús del transport públic turístic i en els seus determinants

Article  - 

Delclòs-Alió, X., Gutiérrez, A., Miravet, D., Tomàs-Porres, J., Vich, G., and Anton Clavé, S. (2022): “Impact of COVID-19 pandemic on tourist public transportation use and on its determinants", Tourism Management Perspectives

Malgrat la importància clau del transport públic en l'accessibilitat, atractiu i sostenibilitat de les àrees turístiques, és poc el que es coneix sobre com la COVID-19 ha afectat el seu ús entre turistes. En resposta, comparem la probabilitat d'utilitzar transport públic entre visitant d'una àrea costanera de Catalunya en dues enquestes realitzades el 2019 i  2020 respectivament. La pandèmia ha causat una reducció significativa de l'ús del transport públic entre turistes, del 54.5% el 2019 al 34.6% el 2020. Els resultats obtinguts d'un conjunt de models probabilístics bivariats revelen que tot i que molts dels determinants tradicionals no han estat alterats, factors relacionats amb la pandèmia estaven associats amb la seva reducció.

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Josep Tomàs-Porres

Daniel Miravet