Universitat Rovira i Virgili

Presència de turistes i seguretat percebuda per COVID-19 entre els usuaris locals d'autobús

Article  - 

Vich, G., Gutiérrez, A.Delclòs-Alió, X., Tomàs-Porres, J. and Miravet, D.: “Presence of tourists and perceived safety from COVID-19 among local bus users: Evidence from a Mediterranean city", Transportation Research Interdisciplinary Perspectives

Des del principi de la pandèmia de COVID-19, el transport públic ha estat assenyalat com un punt crític de contagi, resultant en una reducció generalitzada del seu ús. En aquest estudi explorem com la presència de turistes influencia la configuració de la percepció de seguretat amb relació a la transmissió de la COVID-19 a usuaris diaris de transport públic. Els nostres resultats demostra que la presència de turistes en autobusos influencia negativament la percepció de seguretat dels usuaris locals. Tot i això, aquesta influència ve determinada en gran part per la seva percepció prèvia del risc de contagi.

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Josep Tomàs-Porres

Daniel Miravet