Universitat Rovira i Virgili

Actituds envers els fills de famílies monoparentals en l'àmbit de les escoles privades i públiques: Evidència experimental

Article  - 

Diaz-Serrano, L. and Flamand, S.: "Attitudes Towards Single Parents’ Children in Private and State-Dependent Private Schools: Experimental Evidence", SERIEs

En el treball s'estudia si les escoles privades i públiques depenents de Catalunya (Espanya) són més reticents a relacionar-se amb els pares solters que amb les parelles heterosexuals. Fem un experiment de camp durant el període de preinscripció dels nens. Creem tres tipus de famílies fictícias (parella heterosexual, mare soltera i pare solter) i enviem correus electrònics a les escoles en què es fa explícita l'estructura familiar.

Els nostres resultats indiquen que les escoles són més propenses a interactuar amb pares solters que amb parelles heterosexuals. Per tant, això suggereix que, si n'hi ha, sembla que hi ha una discriminació positiva cap als pares solters en el context escolar.

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Luis Diaz-Serrano

Sabine Flamand