Universitat Rovira i Virgili

Els papers clau de les energies renovables i el creixement econòmic en la degradació ambiental desagregada

Article  - 

Kostakis, I. and Arauzo-Carod, J.M. (2023): “The key roles of renewable energy and economic growth in disaggregated environmental degradation: Evidence from highly developed, heterogeneous and cross-correlated countries”, Renewable Energy

Aquest article investiga la validesa de la hipòtesi de la corba de Kuznets ambiental (EKC) per al grup de països del G7 a través de la petjada ecològica i els seus components (és a dir, terra construïda, carboni, terres de conreu, zones de pesca, terres forestals i terres de pastura). La majoria de les contribucions anteriors es basen en les emissions de CO2 com a mesura del dany ambiental, mentre que l'ús de la petjada ecològica desagregada ens permet considerar el consum de recursos i la generació de residus en comparació amb la generació de recursos naturals i l'absorció de residus.

L'aplicació empírica es basa en una anàlisi de dades de panells per als països del G7 entre 1980 i 2018. Els resultats indiquen que la hipòtesi EKC es confirma per a la petjada ecològica en general, però l'impacte del creixement del PIB és desigual entre els seus components. Les elasticitats a llarg termini apunten que la generació d'energia renovable millora significativament la sostenibilitat ambiental. La globalització també disminueix els indicadors de contaminació, mentre que la complexitat econòmica sembla contribuir a la degradació ambiental.

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Josep-Maria Arauzo-Carod