Universitat Rovira i Virgili

Jocs cooperatius monotons en mitjana amb utilitat no transferible

Article  - 

Giménez-Gómez, J.M., Sudhölter, P. and Vilella, C. (2023): "Average monotonic cooperative games with nontransferable utility", Mathematical Methods of Operations Rsearch

Un joc no negatiu d'utilitat transferible (TU) és monòton en mitjana si existeix un vector no negatiu segons el qual el valor relatiu del joc creix a mesura que la coalició s'amplia. Generalitzem aquesta definició al cas dels jocs d'utilitat no transferible (NTU).

Es demostra que un joc d'utilitat no transferible monòton en mitjana comparteix diverses propietats amb un joc monòton en mitjana d'utilitat transferible.
En particular, amb la distribució propocional podem trobar un element al "core" del joc i provem que existeix un esquema d'assignació monòtona de la població (PMAS). En particular, veiem que els jocs de fallida amb utilitat no transferible són monòtons en mitjana respecte al vector de les reclamacions dels agents.

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

José-Manuel Giménez-Gómez

Cori Vilella