Universitat Rovira i Virgili

El cribratge del càncer de mama basat en el risc i la seva implantació al Sistema Nacional

Article  - 

Laza-Vásquez C, Codern-Bové N, Cardona-Cardona À, Hernández-Leal MJ, Pérez-Lacasta MJ, Carles-Lavila M, et al. (2022) Views of health professionals on risk-based breast cancer screening and its implementation in the Spanish National Health System: A

Amb l'objectiu d'augmentar els beneficis i disminuir els danys, s'ha proposat el cribratge del càncer de mama basat en el risc com a alternativa al cribratge basat en l'edat. Aquest estudi explora barreres i facilitadors per implementar un programa de detecció de càncer de mama basat en el risc des de la perspectiva de professionals sanitaris, en el context d'un Servei Nacional de Salut.
L'any 2019 es va realitzar una recerca qualitativa socioconstructivista a Catalunya (Espanya). Es van dur a terme quatre grups de discussió, amb un total de 29 professionals sanitaris de l'atenció primària, programes de detecció del càncer de mama, unitats de mama hospitalàries, unitats d'epidemiologia i especialitats clíniques. Es va realitzar una anàlisi temàtica descriptiva-interpretativa.


Les barreres identificades incloïen resistència a reduir el nombre d'exàmens de cribratge per a dones de baix risc; resistència al canvi per als professionals de la salut; dificultats en la comunicació de risc; manca de proves concloents dels beneficis del cribratge basat en el risc; recursos econòmics limitats; i transformació organitzativa. Els facilitadors inclouen els beneficis de les estratègies basades en el risc per a les dones d'alt i baix risc; el paper actiu de les dones en la seva atenció sanitària; la proximitat de les dones i els professionals d'atenció primària; l'experiència dels professionals sanitaris en altres programes de cribratge; i una major eficiència d'un programa de cribratge basat en el risc.

Es requeriran canvis organitzatius i administratius en el sistema sanitari, compromís dels responsables polítics, formació de professionals sanitaris i intervencions educatives dirigides a la població general.
Com a conclusions, i malgrat les dificultats expressades, els participants van donar suport a l'aplicació del cribratge basat en el risc. Van destacar els seus beneficis, especialment per a les dones amb un alt risc de càncer de mama i les menors de 50 anys, i van assumir una major eficiència del programa basat en el risc en comparació amb el programa basat en l'edat avançada. Els futurs estudis haurien d'avaluar l'eficiència i viabilitat del cribratge del càncer de mama basat en el risc per a la seva transferència a la pràctica clínica.

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar