Universitat Rovira i Virgili

Mecanismes de compensació proporcional en sistemes financers

Article  - 

Calleja, P., Llerena, F. (2024): "Proportional clearing mechanisms in financial systems: An axiomatic approach", Journal of Mathematicall Economics

En aquest article, abordem el problema de la compensació d'obligacions mútues entre agents quan una xarxa financera col·lapsa. Adoptem un enfocament axiomàtic i presentem la primera caracterització exhaustiva de les regles basades en el principi de proporcionalitat, considerant tot el domini dels sistemes financers. A diferència d'un intent anterior de Csóka i Herings (2021), que va tractar aquesta qüestió en un context on els agents tenien dotacions inicials estrictament positives, demostrem  que les seves propietats no capturen completament el conjunt de regles proporcionals en estendre's al domini complet dels sistemes financers. Per a superar aquesta limitació, introduïm noves propietats que emfatitzen el valor net o utilitat de les empreses de la xarxa.Demostrem que un mecanisme de compensació satisfà les propietats de compatibilitat, responsabilitat limitada, prioritat absoluta, continuïtat i no manipulabilidad per clons si i només si cada agent rep un pagament proporcional al valor dels seus crèdits. Aquesta caracterització és vàlida en el marc estudiat per Csóka i Herings (2021).

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Francesc Llerena