Universitat Rovira i Virgili

Contribució de les principals economies al PIB global i reassignació de la producció mundial

Article  - 

Llop, M. (2024): "Contribution of major economies to global GDP and product reallocation around the world", Heliyon

La globalització econòmica ha fet que la producció es concentri cada cop més en determinades regions i països del món.

Aquest article desenvolupa un marc comptable per avaluar la contribució dels països a la producció interior bruta (PIB) mundial. En particular, el mètode transforma el model input-output multiregional i quantifica la importància relativa de les economies individuals en el PIB mundial. La proposta utilitza una base de dades input-output mundial que distingeix entre tres grans àrees econòmiques: la Xina, els Estats Units d'Amèrica i la Unió Europea.

Els resultats suggereixen que canvis idèntics en la demanda sectorial modifiquen de manera asimètrica les contribucions relatives de les economies individuals, amb la Xina mostrant l'impacte positiu (negatiu) més alt després d'un augment (disminució) de la demanda mundial. Aquestes troballes suggereixen que una expansió econòmica generalitzada (contracció) està relacionada amb un impuls (disminució) de les asimetries de producció a tot el món.

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Maria Llop