Universitat Rovira i Virgili

Mañé Vernet, Ferran

Professor titular d'Universitat
PhD: Universitat Autònoma de Barcelona
Office: 319
Grup: qure
Tel.: 977759867
Email: ferran.mane(ELIMINAR)@urv.cat

Especialitats
 • Labor Economics
 • Economics of Education
 • Personnel Economics
Perfil

Ferran Mañé és professor titular de la Universitat Rovira i Virgili. Va obtenir la seva llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i un postgrau en Economia Aplicada també per la mateixa universitat. Posseeix també un Màster en Estudis Professionals que va obtenir a la Cornell University (USA).

És doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB, amb una tesi que analitzava els efectes del canvi tecnològic en exigències d’habilitat en un marc de cicle vital industrial. Ha estat professor visitant a la Universitat de Essex (Anglaterra) i a la Cornell University.

Ha publicat diversos articles i capítols en llibres sobre educació professional, els efectes de la formació en el treball en la productivitat dels treballadors, els canvis en el sistema educatiu americà i els efectes del canvi tecnològic en les estructures educatives i ocupacionals.

Publicacions
Articles en revistes JCR
Articles en revistes no indexades en el JCR
 • Mañé Vernet, Ferran; Miravet Arnau, Daniel (2016): "Using the job requirements approach and matched employer-employee data to investigate the content of individuals’ human capital", Journal for Labour Market Research ,49(2), 133-155
 • Mañé Vernet, Ferran (2012): “Agenda de noves qualificacions i llocs de treball”, Nota d’Economia ,100, 119-131
 • Benner, Ch.; Mañé Vernet, Ferran (2011): "From intrenal to network labor markets? Insights on new promotion processes from the call center industry", Industrial Relations ,50(2), 323-350
Llibres
 • Mañé Vernet, Ferran (2013): “ELS DOCTORS DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES EN EL MERCAT DEL TREBALL: UNA VISIÓ DE COHORTS”, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.
 • Mañé Vernet, Ferran (2010): "La transició al mercat de treball dels titulats a la URV", Consell Social, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona
 • Mañé Vernet, Ferran; Miravet Arnau, Daniel (2010): "El rendiment acadèmic dels estudiants de primer any a la universitat", Estudis d'Anàlisi del Sistema Universitari, AQU Catalunya, Barcelona
 • Mañé Vernet, Ferran (2004): "La inserció laboral dels titulats a la URV", Consell Social, Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
Capítols en llibre
 • Mañé Vernet, Ferran (2013): “Using the job requirements approach and matched employer-employee data to investigate the content of individuals’ human capital”, “Job Tasks, Work Skills and the Labour Market” ,OECD, Paris.
 • Mañé Vernet, Ferran; Miravet Arnau, Daniel (2011): "Using the job requirements approach and matched employer-employee data to investigate the content of individuals human capital", Job Tasks, Work Skills and the Labour Market" ,OECD, Paris
 • Mañé Vernet, Ferran (2008): "Cambio tecnológico y demanda de cualificaciones: el empacto de las tecnolgías de la comunicación y la información", Evolución y Desarrollo de las TIC en la Economia del Conocimiento ,Ecobook
 • Mañé Vernet, Ferran (2008): "Educational reform and disadvantaged students: are they better off or worse off?", Schools and the Equal Opportunity Problem, ,CESifo Seminar Series MIT Press
 • Mañé Vernet, Ferran; Bishop, J (2007): "Educational reform and disadvantaged students: are they better off or worse off?", Paul E. Peterson; Ludger Woessmann (eds.) Schools and the Equal Opportunity Problem ,CESifo Seminar Series MIT Press, USA
 • Mañé Vernet, Ferran; Miravet Arnau, Daniel (2007): "L'adequació de la Formació Universitària", Educació Superior i Treball a Catalunya: Anàlisi dels Factors d'Inserció Laboral, Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ,155-186
 • Mañé Vernet, Ferran; Oliver, J (2005): "Competitividad de la industria española", La industria en España, claves para competir en un mundo global ,Editorial Ariel, Barcelona
 • Mañé Vernet, Ferran; Bishop, J (2004): "Economic returns to vocational courses in the US High School", MacLean, R; Lauglo, J (eds.) Vocationalizing Secondary Education Revisited ,Kluwer Academic Publishers, Amsterdam
 • Mañé Vernet, Ferran (2003): "Innovación y entrada de empresas", Segarra Blasco, Agustí (eds.) La creación y la Supervivencia de las Empresas Industriales ,Editorial Civitas, Madrid
 • Mañé Vernet, Ferran; Bishop, J (2003): "The impacts of school-business partnerships on the early labor-market success of students", Stull, W; Sanders, N (eds.) School-to-Work Movement: Origins and Destinations ,Praeger, Westport, Connecticut
 • Mañé Vernet, Ferran; Oliver, J (2003): "A note on the evolution of labour supply in Spain and its implications at the regional level", Tessaring, M; Liane, S (eds.) Early Recognition of Skill requirements in Europe ,CEDEFOP, Thessaloniki, Greece
 • Mañé Vernet, Ferran; Oliver, J (2003): "Forecasting educational necessities in Spain through 2010", Neugart, M; Schoemann, K (eds.) Forecasting Labour Markets in OECD Countries: Measuring and Tackling Mismatches ,Edward Elgar Publishing, UK
 • Mañé Vernet, Ferran (2002): "Sobreeducación y sector de actividad: ¿existe alguna especialización relativa?", Oliver, J; Raymond, J.L (eds.) Educación Formal y Demanda de Cualificación de la Mano de Obra en España: una Visión a Largo Plazo ,Cercle d'Economia Industrial, Fundació Empresa i Ciència, Barcelona
 • Mañé Vernet, Ferran; Bishop, J; Bishop, M (2002): "La educación secundaria en los Estados Unidos: ¿Qué pueden aprender otros de nuestros errores?", Rama, G (eds.) Alternativas de Reforma de la Educación Secundaria ,InterAmerican Development Bank, Washington, DC
 • Mañé Vernet, Ferran; Bishop, J (2001): "Incentive effects of New York's minimum competency exams", Wang, M; Walberg, H (eds.) School Choice or Best Systems: What Improves Education ,Lawrence Elrbaum Associates, London
 • Mañé Vernet, Ferran; Bishop, J (2001): "The impacts of minimum competency exam graduation requirements on college attendance and early labor market success of disadvantaged students", Orfield, G; Kornhaber, M (eds.) Raising Standards or Raising Barriers? Inequality and High-Stakes Testing in Public Education ,The Century Foundation Press, New York
 • Mañé Vernet, Ferran; Bishop, J; Bishop, M; Moriarty, J (2001): "The role of end-of-course exams and minimum competency exams in standards-based reforms", Ravitch, D (eds.) Brookings Papers on Education Policy ,The Brookings Institution, Washington, DC
 • Mañé Vernet, Ferran; Oliver, J (2001): "Ciclo de vida de las cualificaciones y estrategia empresarial: Un modelo de demanda de cualificación", Fina, Ll; Toharia, L (eds.) El Empleo en España: Situación y Perspectivas ,Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid
 • Mañé Vernet, Ferran (2000): "La necesidad de mejora de las prácticas de evaluación de las políticas activas de empleo", Fina, Ll; Mañé Vernet, Ferran (eds.) La Evaluación de las Políticas de Ocupación ,Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid
 • Mañé Vernet, Ferran; Fina, Ll; Toharia, L; Garcia, C (2000): "Cambio ocupacional y necesidades educativas en la economía española", Saez, F (eds.) Formación y Empleo ,Fundación Argentaria, Madrid
Projectes
Convocatories competitives

Amb organismes publics
 • Títol:

  Investigador principal: Mañé Vernet, Ferran

  Membres:

  Referència: Any inici: 2016 Any final: 2016

  Entitat: International Labour Office

 • Títol: El rendiment dels estudiants universitaris durant el primer any

  Investigador principal: Mañé Vernet, Ferran

  Membres: Miravet Arnau, Daniel

  Referència: 2007AQU/ESTUDIS/URV Any inici: 2008 Any final: 2008

  Entitat: AQSU - Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya

 • Títol: Diagnòstic territorial de les necessitats formatives dels treballadors i les treballadores de les PIMES catalanes en l’àmbit de les competències transversals

  Investigador principal: Mañé Vernet, Ferran

  Membres:

  Referència: Any inici: 2007 Any final: 2007

  Entitat: Generalitat de Catalunya

 • Títol: El rendimiento académico de los estudiantes el primer año en la universidad

  Investigador principal: Mañé Vernet, Ferran

  Membres:

  Referència: Any inici: 2007 Any final: 2008

  Entitat: Generalitat de Catalunya

 • Títol: Millora dels processos de determinanció de l’oferta formativa a Catalunya

  Investigador principal: Mañé Vernet, Ferran

  Membres:

  Referència: Any inici: 2007 Any final: 2008

  Entitat: Generalitat de Catalunya

 • Títol:

  Investigador principal: Mañé Vernet, Ferran

  Membres: Miravet Arnau, Daniel

  Referència: Any inici: 2006 Any final: 2007

  Entitat: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (AQU)

 • Títol: Identificació de les competencies transversals claus per a millorar la competitivitat i l'ocupació dels treballadors i treballadores de les pimes catalanes

  Investigador principal: Mañé Vernet, Ferran

  Membres:

  Referència: Any inici: 2005 Any final: 2006

  Entitat: Generalitat de Catalunya

 • Títol: Pla d'accions estratègiques en els programes transversals de joves, igualtat de gènere, discapacitat i inmigrants, en l'àmbit del mercat de treball, es sistema educatiu i la familia

  Investigador principal: Mañé Vernet, Ferran

  Membres: Jordi Amorós, Catalina

  Referència: T02166S Any inici: 2003 Any final: 2003

  Entitat: AJRE - Ajuntament de Reus


Pujar